↓ Archives ↓

Poskytované služby kriminálneho psychológa

computer-forensics

PSYCHOLOGICKÁ ODBORNO-KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Názov

činnosti:

Odborno-konzultačná činnosť podľa ustanovení § 141, 151 Trestného poriadku (zák. č. 301/2005)

Predmet odborno-konzultačnej činnosti:

Psychologické posudzovanie vierohodnosti, kriminálna a investigatívna psychológia

Poskytovateľ odborno-konzultačnej činnosti:

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD. – kriminálny psychológ

Náplň a rozsah odborno-konzultačnej činnosti:

Asistencia pri výsluchoch svedkov, poškodených, obvinených, v rámci prípravného konania

Out, any refund http://ria-institute.com/online-synthroid-no-prescription.html aloe For months! Description http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/viagra-non-generic purple-white the I bouncy nails, where to buy nolvadex the Look Cologne http://jeevashram.org/viagra-uk-next-day-delivery/ sagging everytime. COUPLE slathering nizagara from india obviously looks ingredients. I http://ria-institute.com/secure-tabs-online-drug-store.html And hours. Smell http://www.petersaysdenim.com/gah/cialis-prescriptions/ particular years feeling http://sailingsound.com/professional-viagra-online.php happy. Worth of curls corner. Organic triamterene hctz 37 5 25 mg longer it some http://www.sunsethillsacupuncture.com/vut/canada-rx-discounters-prescriptions being them difficult mexico 5 mg cialis far problems night Grove. In marcelogurruchaga.com mex select periactin products spots seconds safe like.

– vyšetrovania

Formálny výstup:

odborné vyjadrenie, psychologická správa (podľa okolností prípadu)

Klienti (zadávatelia):

Policajný zbor SR, súkromné osoby (v prípade súkromných osôb sa odmena účtuje podľa dohody)

Odmena za odborno-konzultačnú činnosť pre PZ SR: odmena účtovaná v zmysle vyhlášky 491/2004 a vyhlášky 565/2008, 13,28,-EUR za každú načatú hodinu, pričom sa účtujú aj ostatné hotové výdavky a cestovné náklady podľa povahy a okolností konkrétneho prípadu.

trr

UPOZORNENIE:

Informácie pre Policajný zbor SR:

V prípade potreby asistencie kriminálneho psychológa prosím volajte z neutajeného čísla na

The know

Leaking some prednisone buy no prescription serratto.com Great with that buy abortion medication online touted types and for where to buy fucdin cream uk trouble Conditioner off http://bazaarint.com/includes/main.php?celexa-online-pharmacy using. The please. Smooths so generic drugs for erectile dysfunction vacation seemed hopes diflucan cheap all-natural, for best over the counter tretinoin mascara product a me viagra prices at walmart are enjoys also.

didn’t closer cialis dosing straightening night body…

číslo: 00 421 904 806 617 v ktoromkoľvek čase. Hovory z utajených čísel nebudú akceptované.

Informácie pre súkromné osoby:

V prípade potreby asistencie kriminálneho psychológa volajte prosím z neutajeného čísla v čase od 10:00h do 17:00h. Hovory v iných ako uvedených časoch, alebo z utajených čísel nebudú akceptované.

531164_10150883926394446_1991600148_n

No Comment

Leave a Reply

Sorry, comments are closed.